Informace o nás

Záchytné kotce ve Fulneku vznikly v r. 2000 a to z důvodů potřeby řešení problematiky toulavých psů ve městě a v obcích. Poměrně často  se stává, že zde jsou z aut vyhozeni psi na křižovatce Opava – Ostrava a  pak také volně vypuštěni v přilehlých obcích.

V r. 2002 nastoupila na úřad paní Dočkálková a kotce přešly pod její správu.

Byly to 3 malé kotce, do kterých byli psi umisťováni pouze v případě nutnosti odchytu

a pokud to bylo možné, dále se přesunovali do jiných útulků.

V roce 2009 se podařilo postavit kotce nové, v tomto rozsahu, v jakém jsou nyní. Tzn. 6 kotců, do kterých je možno umístit až 10 psů.

V roce 2011 přestoupila agenda na Technické služby města Fulnek a podařilo se tímto zlepšit funkčnost kotců.

 

Finance na provoz záchytných kotců poskytuje město Fulnek. V případě, že je odchycených psů málo, finance stačí. Pokud  však během roku (poprázdninový a povánoční čas) psů neuměrně přibude a případně jsou nutné větší veterinární zásahy, finance nestačí a jsme rádi za každý příspěvek různých záchranných organizací

a jednotlivců.

 

Záchytnými kotci za dobu působení paní Dočkálkové prošla více jak stovka psů.

Někteří byli vráceni majitelům, jiní předáni do nových domovů.

 

Mimo jiné lidé párkrát donesli kočky i koťata, jednou se našel papoušek (toho naštěstí nálezkyně nechala doma a přes nás pouze hledala majitele). A také se podílí na  přímé záchraně životů psů (např. s hasiči při vytahování dvou psů ze staré silážní jámy v Pohořílkách).

 

Záchytné kotce spolupracují i s dobrovolníky, díky kterým vznikly tyto stránky, prezentace psů u různých záchranných organizací i na Facebooku.

 

Všem, kteří nás podporujete, velmi děkujeme!!!